اعلام برنامه كامل نیم فصل دوم لیگ؛

تاریخ بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد

تاریخ بازی برگشت استقلال و پرسپولیس مشخص شد لوازم ورزشی: برنامه كامل نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال از طرف سازمان لیگ اعلام گردید كه بر این اساس دیدار پرسپولیس و استقلال روز شنبه دهم فروردین انجام می شود.به گزارش لوازم ورزشی به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه نیم فصل دوم مسابقات هجدهمین دوره لیگ برتر به شرح زیر است:
هفته شانزدهم
دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

پارس جنوبی جم- فولاد خوزستان – ساعت ۱۶: ۰۰ – ورزشگاه تختی جم بوشهر
استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶: ۰۰ – ورزشگاه غدیر اهواز
سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷
سپیدرود رشت- سایپا تهران – ساعت ۱۵: ۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
صنعت نفت آبادان- فولاد مباركه سپاهان – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی آبادان
ذوب آهن اصفهان - نساجی مازندران – ساعت۱۸: ۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷
تراكتورسازی تبریز - نفت مسجدسلیمان – ساعت۱۵: ۳۰ – ورزشگاه یادگارامام تبریز
پرسپولیس تهران- پدیده مشهد – ساعت ۱۷– ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷
پیكان تهران- استقلال تهران – ساعت ۱۵: ۴۵ – ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران

هفته هفدهم
یكشنبه ۲۱ بهمن ۹۷
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۵– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- استقلال خوزستان – ساعت ۱۵: ۱۵- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
نساجی مازندران – تراكتورسازی تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد خوزستان- پرسپولیس – ساعت ۱۷ - ورزشگاه غدیراهواز
فولادمباركه سپاهان- سپیدرودرشت– ساعت ۱۷: ۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷
نفت مسجدسلیمان - پارس جنوبی جم– ساعت ۱۷: ۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی
یكشنبه ۵ اسفند ۹۷
استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۸: ۳۰ - ورزشگاه آزادی تهران
سایپا تهران - پیكان تهران – ورزشگاه شهدای شهر قدس؛ به دلیل حضور تیم سایپا در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زمان این دیدار متعاقبا اعلام میگردد.
هفته هجدهم
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷
سپیدرود رشت- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
پرسپولیس- استقلال خوزستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان- پدیده مشهد – ساعت ۱۷: ۳۰– ورزشگاه تختی آبادان
جمعه ۲۶ بهمن ۹۷
تراكتورسازی تبریز- استقلال تهران– ساعت ۱۵: ۳۰ – ورزشگاه یادگارامام تبریز
پیكان تهران– فولاد مباركه سپاهان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران
شنبه ۲۷ بهمن ۹۷
پارس جنوبی جم- نساجی مازندران– ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی جم بوشهر
یكشنبه ۲۸ بهمن ۹۷
فولاد خوزستان- نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب آهن اصفهان- سایپا تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان؛ با عنایت به حضور تیم ذوب آهن و سایپا در مرحله حذفی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا زمان دیدار این دو تیم متعاقبا اعلام می گردد.
هفته نوزدهم
چهارشنبه اول اسفند ۹۷
استقلال تهران- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۸: ۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۳ اسفند ۹۷
پدیده مشهد- سپیدرود رشت - ساعت ۱۵: ۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
نساجی مازندران - فولاد خوزستان- ساعت ۱۵: ۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ماشین سازی تبریز- پیكان تهران- ساعت ۱۵: ۳۰ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۴ اسفند ۹۷
نفت مسجدسلیمان- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۸: ۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی
یكشنبه ۵ اسفند ۹۷
سایپا تهران- تراكتورسازی تبریز– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد مباركه سپاهان - ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه نقش جهان اصفهان؛ با عنایت به حضور تیم ذوب آهن در مسابقات مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا زمان این مسابقه متعاقبا اعلام می گردد.
هفته بیستم
پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷
فولاد خوزستان- استقلال تهران – ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم- سایپا تهران– ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه تختی جم بوشهر
ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز– ساعت ۱۸: ۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر اصفهان
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۸: ۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
تراكتورسازی تبریز- فولاد مباركه سپاهان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیكان تهران- پدیده مشهد– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
سپیدرود رشت- استقلال خوزستان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
نفت مسجدسلیمان- نساجی مازندران – ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و یكم
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷
ماشین سازی تبریز – تراكتورسازی تبریز– ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران- فولادخوزستان– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
استقلال خوزستان- پیكان تهران– ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده مشهد - ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۷– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
جمعه ۱۷ اسفند ۹۷
نساجی مازندران- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صنعت نفت آبادان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مباركه سپاهان - پارس جنوبی جم – ساعت ۱۷: ۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران- نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۸: ۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و دوم
جمعه ۲۴ اسفند ۹۷
تراكتورسازی تبریز- پدیده مشهد– ساعت ۱۶ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیكان تهران - صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه شهدا شهر قدس
پارس جنوبی جم- ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه تختی جم
فولاد خوزستان- فولاد مباركه سپاهان – ساعت ۱۷: ۵۰– ورزشگاه غدیر اهواز
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷
سپیدرود رشت- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۶: ۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
نفت مسجدسلیمان-سایپا تهران– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ذوب آهن اصفهان - استقلال خوزستان – ساعت ۱۸: ۳۵ – ورزشگاه فولاد شهرفولادشهر
استقلال تهران- نساجی مازندران – ساعت ۱۹– ورزشگاه آزادی تهران
* در صورت عدم تشكیل اردوی تیم ملی بزرگسالان، دیدار تیم های سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران به جای شنبه ۲۵ اسفند روز یكشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ برگزار می گردد.
هفته بیست و سوم
پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸
سپیدرود رشت- پیكان تهران– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
سایپا تهران- نساجی مازندران– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
صنعت نفت آبادن- ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۹ – ورزشگاه تختی آبادان
جمعه ۹ فروردین ۹۸
ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده مشهد- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۷ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
فولاد مباركه سپاهان - نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شنبه ۱۰ فروردین ۹۸
پرسپولیس- استقلال تهران– ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان - تراكتورسازی تبریز– ساعت ۱۹ – ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و چهارم
چهارشنبه ۱۴ فروردین ۹۸
استقلال تهران- سایپا تهران– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه آزادی تهران
ذوب آهن اصفهان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹: ۴۵– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸
پیكان تهران- پرسپولیس تهران– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
نفت مسجدسلیمان- ماشین سازی تبریز– ساعت ۱۹– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
جمعه ۱۶ فروردین ۹۸
تراكتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۷ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
پارس جنوبی جم- استقلال خوزستان– ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه تختی جم
نساجی مازندران- فولاد مباركه سپاهان – ساعت ۱۷: ۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد خوزستان- پدیده مشهد– ساعت ۱۹– ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸
ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان – ساعت۱۹– ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۲۳ فروردین ۹۸
سپیدرود رشت- تراكتورسازی تبریز – ساعت ۱۸ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
پدیده مشهد- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۷: ۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
فولاد مباركه سپاهان – استقلال تهران – ساعت ۱۷: ۴۵ - ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم – ساعت۱۹– ورزشگاه تختی آبادان
شنبه ۲۴ فروردین ۹۸
پیكان تهران- ذوب آهن اصفهان– ساعت۱۹– ورزشگاه شهداء شهر قدس
پرسپولیس- سایپا تهران– ساعت۱۹– ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و ششم
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸
ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
استقلال تهران – ماشین سازی تبریز– ساعت ۲۰: ۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸
سایپا تهران- فولاد مباركه سپاهان– ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
نفت مسجدسلیمان- استقلال خوزستان– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
جمعه ۳۰ فروردین ۹۸
تراكتورسازی تبریز- پیكان تهران– ساعت ۱۸ – ورزشگاه یادگار امام تبریز
پارس جنوبی جم- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹– ورزشگاه تختی جم
نساجی مازندران- پدیده مشهد – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد خوزستان- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
پیكان تهران- پارس جنوبی جم– ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
استقلال خوزستان - نساجی مازندران– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸
پدیده مشهد- استقلال تهران – ساعت ۱۷: ۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان – ساعت ۱۸: ۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت
ذوب آهن اصفهان- تراكتورسازی تبریز– ساعت ۲۰: ۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پرسپولیس- فولاد مباركه سپاهان– ساعت ۲۰: ۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران
شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸
صنعت نفت آبادان- نفت مسجدسلیمان – ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان
یكشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸
ماشین سازی تبریز- سایپا تهران – ساعت ۱۸ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
هفته بیست و هشتم
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸
تراكتورسازی تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۸– ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران- استقلال خوزستان – ساعت ۲۰: ۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸
سایپا تهران-پدیده مشهد– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس
فولاد خوزستان- پیكان تهران– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم- ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۹: ۳۰ – ورزشگاه تختی جم
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸
فولاد مباركه سپاهان – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت مسجدسلیمان- سپیدرود رشت– ساعت ۱۹: ۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
هفته بیست و نهم
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸
پرسپولیس تهران– ماشین سازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران
سپیدرود رشت- نساجی مازندران- ساعت ۲۱ ورزشگاه سردار جنگل رشت
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان- ساعت ۲۱ ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر
پدیده مشهد- فولاد مباركه سپاهان - ساعت ۲۱ ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
تراكتورسازی تبریز- پارس جنوبی جم - ساعت ۲۱ ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال خوزستان- سایپا تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه غدیر اهواز
پیكان تهران – نفت مسجدسلیمان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران - ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی آبادان
* در صورت عدم صعود سایپا و ذوب آهن اصفهان به مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تمامی دیدارهای این هفته در روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۹۸ برگزار می گردد.
هفته سی ام
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸
استقلال تهران - سپیدرود رشت- ساعت ۲۱ ورزشگاه آزادی تهران
ماشین سازی تبریز- پدیده مشهد- ساعت ۲۱ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران -صنعت نفت آبادان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهداء شهر قدس
نفت مسجدسلیمان - ذوب آهن اصفهان- ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فولاد مباركه سپاهان - استقلال خوزستان - ساعت ۲۱ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
نساجی مازندران- پیكان تهران - ساعت ۲۱ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فولاد خوزستان – تراكتورسازی تبریز- ساعت ۲۱ ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم - پرسپولیس تهران- ساعت ۲۱ ورزشگاه تختی جم

1397/10/30
13:56:19
5.0 / 5
4795
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
لوازم ورزشی
لوازم ورزشی
varzeshtools.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم ورزشی محفوظ است

لوازم ورزشی

لوازم و ادوات ورزشی